12blot

– to tutaj są magiczne rzeczy –

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Chcąc zadbać o dobrą kondycję nie tylko należy wznowić treningi i częściej ćwiczyć, ale przede wszystkim unikać kontuzji, która wykluczy nasze intensywne wysiłki na minimum kilka tygodni. Z tego właśnie powodu zanim ułożymy sobie indywidualny harmonogram ćwiczeń, powinniśmy przeanalizować je pod kątem możliwych zagrożeń. Przykładem może być bieganie – w zależności od nawierzchni, pogody czy obuwia, zmienia się współczynnik ryzyka odniesienia kontuzji w trakcie ćwiczenia.

Z tego powodu należy unikać postawy, która polega na tym, iż wykonujemy określone czynności, niezależnie od panujących w danym momencie warunków. Podobnie nie należy sztywno trzymać się ustalonego grafiku zajęć (w zakresie liczby powtórzeń i dokładnego czasu trwania treningu). Dobry trening musi uwzględniać nie tylko naszą formę, ale także samopoczucie i siłę jaką mamy w danym dniu.

Jeśli jesteśmy zmęczeni po pracy to nie powinniśmy kompletnie rezygnować z ćwiczeń, ale zmniejszyć ich intensywność.