12blot

– to tutaj są magiczne rzeczy –

Bycie ochroniarzem, czyli zawód na dziś

Rozwój branży ochroniarskiej sprzyjał temu, aby wzrosło zapotrzebowanie na pracowników, potrafiących takową rolę wypełniać.

Podążając dalej za popytem, rynek zareagował w sposób właściwy, a mianowicie umożliwił, dzięki rozlicznym szkołom, zdobycie takowego zawodu.

Najczęściej nauka zawodu, jakim jest ochroniarz, polega na ukończeniu dwuletniej szkoły przygotowującej do jego pełnienia.

W trakcie nauki, potencjalny kandydat, uzyskuje nie tylko wiedzę z zakresu ochrony mienia, ochrony osób, czy też posługiwania się bronią.

Nabywa także umiejętności z zakresu prawa, zarówno karnego jak i cywilnego, poznaje procedury i przepisy dotyczące działań kryminalistycznych, ale także uczy się działania i odpowiednich schematów zachowań, w przypadku konkretnych interwencji.

Nierzadko funkcję ochroniarza pełnią także i byli policjanci, którzy podobnie jak i inni kandydaci, nabywają prawa do wykonywania tego zawodu, na podstawie egzaminu teoretycznego, ale także i praktycznego.