12blot

– to tutaj są magiczne rzeczy –

Czym są przepisy BHP?

Z przepisami BHP stykamy się niemal na co dzień, ale czy wiemy co ten skrót oznacza? Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to jeden z podstawowych wymogów w zakładach pracy, gastronomii oraz w szkole. Celem stworzenia tych przepisów jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Z kolei dla pracodawcy oznacza to stworzenie odpowiednich warunków, które umożliwią pracownikom komfortową pracę.

Organem, który sprawdza i kontroluje przestrzeganie przepisów jest Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku, gdy w danym zakładzie inspektor stwierdzi rażące naruszenie przepisów, może nałożyć wysoką karę finansową. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zamknięcia zakładu pracy.

Z tego powodu każdy, nowo przyjmowany pracownik musi zostać zapoznany ze specyfiką pracy. Specjalista ds. BHP ma obowiązek oprowadzić pracownika po zakładzie oraz omówić wszelkie, możliwe zagrożenia w danym miejscu pracy.

Wszystkie regulacje odnośnie BHP można znaleźć m.in. w kodeksie pracy i w odpowiednich ustawach.

www.sp98.waw.pl