12blot

– to tutaj są magiczne rzeczy –

Deformacje ciała

Jedną z najpoważniejszych dolegliwości związanych z rzadkimi i dziwnymi chorobami jakie dotykają ludzi na całym świecie są daleko idące zniekształcenia i deformacje ciała. Mają one bardzo konkretny charakter i ponieważ przekładają się wprost na wygląd chorego, to wpływają na jego życie społeczne i relacje z otoczeniem. To jeden z najbardziej przejmujących objawów, jakie mogą wywołać rzadkie schorzenia.

Przyczyny mają zazwyczaj podłoże genetyczne i występują tam, gdzie panuje bieda, niski poziom życia i gdzie w wyniku złych warunków na przestrzeni lat pula genowa ulega osłabieniu. Skala deformacji rośnie w środowiskach silnie zanieczyszczonych, gdzie miejscowa ludność jest wystawiona na kontakt z chemikaliami lub substancjami radioaktywnymi. Wzrost liczby przypadków wad wrodzonych u dzieci można odnotować chociażby w związku z katastrofą jądrową w Czarnobylu, kiedy to radioaktywna chmura znalazła się nad sporym kawałkiem Europy.

Wiele postaci deformacji jest na tyle zaawansowanych, że medycynie ciężko je zniwelować.

https://www.formeds.com.pl/produkt/365/F-ZINC