12blot

– to tutaj są magiczne rzeczy –

Epidemia grypy A/H1N1v w latach 2009 – 2010

Grypa A/H1N1v trwała od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010. Wówczas doszło do mutacji wirusa świńskiej grypy i powstał nowy szczep grypy A/H1N1. W Meksyku wyizolowano próbki wirusa i okazały się być one identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii.

Właśnie dlatego wirus ten niekiedy oznacza się jako A/Kalifornia/04/2009. Epidemia swoim zasięgiem objęła wszystkie stale zamieszkane kontynenty. Bezpośrednio na skutek wirusa A/H1N1v zmarło 105 700 – 400 000 osób, a za sprawą wynikających z niego powikłań dalsze 46 000 – 179 000.

Rodzaj grypy, który wywołał epidemię, był wynikiem reasortacji genowej. Połączyło się kilka odmian wirusa H1N1, w tym grypy ludzkiej, dwóch rodzajów świńskiej grypy oraz ptasiej grypy. Wirus A/H1N1v jest dla człowieka na tyle nowy, że rodzące się dzieci nie posiadają przeciwciał, które mogłyby z nim walczyć.

Odpowiednią ilość przeciwciał, która pozwalałby zmniejszyć co najmniej dwukrotnie ryzyko zachorowania posiada jedynie 9 procent ludzi w wieku od 18 do 64 lat.

www.dziennikarzerp.org