12blot

– to tutaj są magiczne rzeczy –

Formy dziecięcego porażenia mózgowego

Dziecięce porażenie mózgowe wymaga dobrania odpowiednich ćwiczeń fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, które zapewnią dziecku samodzielność. Istotną kwestią jest to, żeby ćwiczenia były dobrane do konkretnego dziecka. Dziecięce porażenie mózgowe może bowiem przybrać różne formy. Jedną z nich jest porażenie połowiczne. Objawia się ono poprzez zaburzenia postawy czy ruchów dziecka. Nieprawidłowe jest również napięcie mięśniowe, jednak dotyczy to jednej połowy ciała.

Porażenie obustronne dotyczy pary kończyn, przy czym najczęściej niesprawne są nogi. Porażenie obustronne można rozpoznać po charakterystycznym chodzie dziecka. Z kolei porażenie czterokończynowe dotyczy wszystkich kończyn ciała. Dzieci, u których rozpoznano to schorzenie, obserwuje się trudności z utrzymaniem głowy. Bardzo często pojawiają się także problemy z połykaniem czy gryzieniem. U wielu dzieci diagnozuje się porażenie mieszane, które objawia się tym, że występuje kilka objawów jednocześnie.