12blot

– to tutaj są magiczne rzeczy –

Integracja z rówieśnikami

Ważnym krokiem na drodze do zbudowania dobrych relacji pomiędzy dziećmi zdrowymi a tymi, które zmagają się rzadkimi schorzeniami jest tworzenie klas integracyjnych. To praktyka bardzo dobrze znana w pedagogice i w całej Polsce mamy wiele szkół różnych szczebli, które albo są integracyjne z założenia, albo posiadają specjalne oddziały o takim profilu. W takich warunkach dzieci mogą przekonać się, że ich rówieśnicy może i są różni od nich, ale na pewno nie są gorsi. Wzajemne kontakty, wspólna nauka i zabawa mogą być nader udane i przyjemne dla każdej ze stron.

Jest tylko jeden warunek – trzeba się otworzyć na siebie, swoją osobowość. Nad wszystkim muszą też czuwać doświadczeni i kompetentni pedagodzy, którzy będą w stanie sprostać wymaganiom integracyjnego modelu nauczania i wychowywania. Efekty działania takich szkół są bardzo dobre i z całą pewnością przyczyniają się do poprawy sytuacji społecznej osób zmagających się z dziwnymi chorobami. Jest szansa, że z upływem lat lepiej odnajdą się one w życiu zawodowym i towarzyskim.

www.lajf-ml.pl