12blot

– to tutaj są magiczne rzeczy –

Orzeczenie o niepełnosprawności – do czego służy?

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wnioski do odpowiednich urzędów i instytucji, których zadaniem jest ocenienie stopnia ich niepełnosprawności. W ten sposób osoby niepełnosprawne mogą oczekiwać licznych ulg bądź innych korzyści.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest szczególnie przydatne w przypadku rehabilitacji zawodowej oraz warunków zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne mogą być zatrudniane np.

w zakładach pracy chronionej. Do tego niepełnosprawnym przysługuje wiele przywilejów, jak np.

dodatkowy urlop wypoczynkowy. Orzeczenie o niepełnosprawności umożliwia uzyskanie rehabilitacji społecznej, która polega na uczestnictwie w terapii zajęciowej.

Równie pomocne może okazać się uczestniczenie w najróżniejszych turnusach rehabilitacyjnych. Dzięki orzeczeniu istnieje szansa na uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu medycznego, jak chociażby przedmioty ortopedyczne, które ułatwiają wykonywanie codziennych czynności.

Dodatkową korzyścią są ulgi w podatkach oraz zniżki w środkach komunikacji publicznej.